สิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับวันจักรี

สำหรับคนไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วโลก วันจักรีถือเป็นโอกาสพิเศษที่พวกเขาเฉลิมฉลองมูลนิธิของตนเอง การก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งมีอายุย้อนไปถึงกว่าสองศตวรรษเมื่อเมืองหลวงกรุงเทพฯก่อตั้งขึ้นในขั้นต้น

วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดจะถูกแทนที่ด้วยวันจันทร์ถัดไป ต่อไปนี้เป็นบัญชีโดยละเอียดเกี่ยวกับวันจักรีและการเฉลิมฉลองอย่างไร

Chakri Day In Thailand Commemorates King Rama I And Other Kings Of The Dynasty

พงศาวดารวันจักรี
วันนั้นเรียกอย่างเป็นทางการว่า วันจักรี หรือวันพระเจ้ายอดฟ้าจุฬาโลก เป็นวันสำคัญ สังเกตการสถาปนาและสถาปนาราชวงศ์จักรีอันยิ่งใหญ่ในปี พ.ศ. 2325 โดยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เขายังเป็นที่รู้จักในนามรัชกาลที่ 1 และได้ประกาศบางกอกแล้วเรียกว่ากรุงเทพเมืองหลวงของสยาม (ปัจจุบันคือประเทศไทย) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชกุศลของรัชกาลที่ 1 ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จนถึงขณะนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ขึ้นครองราชย์แล้ว 10 คน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ (รัชกาลที่ 10) ประทับบนบัลลังก์ ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบิดาในเดือนตุลาคม 2559

Thailand's Coronation Day

พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองวันจักรี
วันนี้มีการเฉลิมฉลองด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากในราชวงศ์และสำนักงานของรัฐ ธนาคาร และโรงเรียนทั้งหมดก็ถูกประกาศให้ปิดตัวลง ธุรกิจปกติอื่นๆ เปิดทำการตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบจากการเฉลิมฉลอง ซึ่งตรงกับก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ 3 วันก่อน จึงเห็นหน้าหลายท่านเดินทางมาเตรียมงานเฉลิมฉลอง

แหล่งท่องเที่ยวหลักของวันนั้นคือการเฉลิมฉลองในราชวงศ์ พระมหากษัตริย์พร้อมด้วยสมาชิกในราชวงศ์อื่น ๆ ดูแลพิธีทางศาสนาที่ระลึกถึงการมีส่วนร่วมของราชวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพวงหรีดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายบังคมพระบรมศพ วิหารแพนธีออนเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ของราชวงศ์จักรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *